Сучасні дослідження з іноземної філології

Тематика: наукові статті з іноземної філології в галузях мовознавства, включаючи й перекладознавство, літературознавства та методики викладання англійської, німецької та французької мов.


Засновники: Ужгородський національний університет, факультет іноземної філології,

Рік заснування: 2003

Мови видання: українська, російська, англійська, німецька, французька


Виходить раз на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8917 від 29.06.2004р.

Реєстрація у ДАК України: Постанова №3-05/11 від 15.12.2004р. №3- 05/11;
Збірник наукових праць включено до Переліку фахових видань з філології, затвердженого Президією ВАК України (постанова Президії ВАК України № 1- 05/2 від 10.03.2010р.) та нового Переліку фахових видань з філології, затвердженого Президією ВАК України (постанова Президії ВАК України від 09.03.2016р. № 241).

Спеціальності ДАК: 01, 03

Головний редактор:

д-р філол.наук, професор Фабіан Мирослава Петрівна

Заступник головного редактора:

к.філол.наук, доц. Голик Сніжана Василівна

Редколегія:

Д.філол.н., проф.М.Фабіан.(головний редактор), к.філол.н., доц.С.Голик (заступник головного редактора), д.філол.н.,проф.П.Лизанець ,к.філол.н., доценти Л.Рогач, Чендей,к.пед.н.,доц.О.Гвоздяк(Ужгородський національний університет), д.філол.н.,проф.А.Корольова (Інститут філології Київського національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, Київ), д.філол.н.,доц.І.Корольов (ст.н.с.Науково – дослідної частини Інституту філології Київськогонаціонального університету ім.Тараса Шевченка,Київ), д.філол.н.,проф. Р.Бенцеш (Інститут науки про поведінку та теорії комунікації університету Корвінус, Будапешт,Угорщина), к.філол.н.,доц.С.Томащікова (Кошіцький університетім. П.Й. Шафарика, Словаччина), к.філол.н.,доц.І-М.Фаркаш (Північний центральний університет Бая Маре,технічний університет Клуж Напока,Румунія).

Адреса: Факультет іноземної філології, Ужгородський національний університет, вул. Університетська, 14, м.Ужгород, 88000

E-mail: fu1314@ukr.net fabian.myroslava@uzhnu.edu.ua

Телефон: +380662906929