Специфіка семного складу іменників на позначення моральності в сучасних українській та англійській мовах

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2617-3921.2020.18.167-178

Анотація

У статті досліджується семний склад іменників на позначення моральності в сучасних українській та англійській мовах із застосуванням матричного методу. Ідентифіковано вказівки на морально-етичні характеристики в лексикографічних тлумаченнях слів на позначення цінностей в двох мовах. Введено в науковий обіг терміни генералізована сема (ГС) та сема комбінованої функціональності. Розрізнено ГС за типами їхньої функціональності: багатофункціональні, однофункціональні та семи комбінованої функціональності. Визначена здатність сем комбінованої функціональності виступати компонентами лексичних значень слів на позначення цінностей водночас як з найвищим і середнім ступенем полісемії, так і моносемічних. Проаналізовано три типи генералізованих сем щодо їхньої передачі специфіки моральної свідомості і моральної практики суб'єкта в лексичній семантиці досліджуваних аксіономенів. Розкрито діалектичний характер взаємодії моральної свідомості і моральної практики в семантичному просторі досліджуваних мов. Інтерпретація моральної свідомості і моральної практики мовними засобами двох мов потребувала групування словникового і семного складу в межах відповідних матриць. В українській матриці моральна свідомість описується багатофункціональними ГС: “позитивна риса, якість”, “почуття прихильності, доброзичливості”, “втілення чесності, порядності”, “те(ті), що(чим)…”, “гідність”, “моральні принципи, переконання”, “моральний ідеал, справедливість”, “невинність, цнотливість”, “добре ім’я”, “репутація, авторитет”, “поважність” та однофункціональними ГС: “почуття жалю”, “сумління”, “теплі, ніжні почуття”, “почуття подяки”. В англійській матриці моральна свідомість описується багатофункціональними ГС “virginity; celibacy”, “righteousness”, “reputation, standing”, “freedom (from)” та однофункціональною ГС “pudency”. Для розкриття сутності моральної практики використано українські багатофункціональні ГС “ставлення”, “стосунки, відносини”, “зовнішній вияв поваги”, “добрі вчинки, наслідки, результати”, “норми поведінки”, “на честь”, “увага”, “глибока приязнь”, “чулість”, “вияв жалості”, “людинолюбство”, “турбота”, “безкорисливе піклування, нагляд” та однофункціональні ГС “помилування”, “привітність”, “ласка”, “любов до Батьківщини, народу”, “відданість”, “готовність віддячити”, “гостинне приймання”, “героїчні подвиги”. Моральна практика інтерпретована англійськими багатофункціональними ГС “adherence, allegiance”, “favour”, “kindness”, “regard, esteem”, “fairness, frankness”, “obligation”, “correctness”, “propriety, decorum”, “leniency”, “care”, “nobility; magnanimity”, “aid”, “interest(s), concern”, “ability, capacity”, “conduct”, “way (of), manner (of), method”, “veracity”, “simplicity”, “restraint”, “attitude(s)” та однофункціональною ГС “seriousness”. На матеріалі української мови виділено ГС комбінованої функціональності – “властивість/якість за значенням” та “абстрактний іменник до…”. Англійські ГС комбінованої функціональності “quality of”, “act (of), action(s)”, “feeling (of)”, “agreement, conformity” встановлено в семантичній структурі аксіономенів.

Ключові слова: матриця, аксіономен, моральність, генералізована сема, багатофункціональні семи, однофункціональні семи, семи комбінованої функціональності.

Посилання

Етика : Навч. посібник. Київ : Либідь, 1992. 328 с.

Кондрашов В. А. Этика. Ростов-на-Дону : Изд-во «Феникс», 1988. 512 с.

Малахов В. А. Етика : курс лекцій : навч. посібник. [3-те вид.]. Київ: Либідь, 2001. 384 с.

Некрасова Н. А. Тематический философский словарь : учебное пособие. Москва : МГУ ПС (МИИТ), 2008. 164 с. Режим доступу : http://terme.ru/dictionary/907/symbol/204/page/2

Соколовская Ж. П. Система в лексической семантике (анализ семантической структуры слова). Київ : Вища школа, 1979. 189 с.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : напрями та проблеми. Полтава : Довкілля – К., 2008. 712 с.

Сорока Т. В. Семантика найбільш багатозначних англійських аксіономенів. Сучасні дослідження з іноземної філології. Ужгород, 2014. Вип. 12. С. 189–200.

Сорока Т. В. Семантична структура англійських аксіономенів із середнім ступенем полісемії. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». Одеса, 2014. Вип. 11. Т. 2. С. 64–67.

Сорока Т. В. Семантична характеристика аксіономенних спільностей (на матеріалі сучасної англійської мови). Мова і культура. Київ. 2014. Вип. 17. Т. II (170). С. 288–296.

Фабіан М. П. Семантика мовного етикету : новий підхід до її вивчення. Сучасні дослідження з іноземної філології. Ужгород, 2014. Вип. 12. С. 7—13.

Фабіан М. Особливості семного складу етикетних слів української, англійської та угорської мов. Записки з романо-германської філології. 1999. Випуск 5. С.187-190.

Fabian M. Lexico-semantic Analysis of the Nouns Denoting Respect in English and Ukrainian. English versus Slavic. Lexicon in a Morphological and Semantic Perspective. 2017. Volume 5. P. 63-88.

Словник української мови : у 11-ти т. / [І. К. Білодід та ін.]. – К. : Наукова думка, 1970 – 1980. – Т. 1 – 11.

Oxford English Dictionary / Being a corrected re-issue with an introduction, supplement and bibliography of a new English dictionary on historical principles / Ed. by: J. A. H. Murray : Vol. 1-12. – Oxford : the Clarendon Press, 1970.

##submission.downloads##