Про журнал

Галузь та проблематика

Тематика: наукові статті з іноземної філології в галузях мовознавства, включаючи й перекладознавство, літературознавства та методики викладання англійської, німецької та французької мов.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна етика

Етика публікацій


Цей збірник дотримується вимог, встановлених міжнародним Комітетом з етики публікацій (Committee on
Publication Ethics – COPE), з якими можна ознайомитися на сайті COPE .


Принципи етики редактора й видавця


При прийнятті рішення про публікацію редакція керується достовірністю поданих даних і
науковою значущістю розглянутої роботи.


Інтелектуальний зміст рукописів оцінюється незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації,
релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану чи політичних поглядів
авторів.

Неопубліковані дані, отримані з поданих на розгляд рукописів, не використовуються для
особистих цілей і не передаються третім особам без письмової згоди автора. Інформація з
поданих рукописів залишається конфіденційною і не використовується для отримання
особистої вигоди.

Редакція не публікує рукопис, якщо є підстави вважати, що він є плагіатом.

Редакція не залишає без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або
опублікованих матеріалів, а при виникненні конфліктної ситуації вживає всіх необхідних
заходів для відновлення порушених прав.

Принципи етики рецензента

Рукопис, отриманий для рецензування, розглядається як конфіденційний документ, який не

можна передавати для ознайомлення чи обговорення третім особам, які не мають на те
повноважень від редакції.

<br><br>
Рецензент дає об'єктивну й аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження.
Персональна критика автора неприйнятна.

Неопубліковані дані, отримані з поданих на розгляд рукописів, не використовуються
рецензентом з особистою метою.

Рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису, або
якщо він не може бути об&#39;єктивним, зокрема у випадку конфлікту інтересів з автором або
організацією, повинен повідомити про це редакцію з проханням виключити його з процесу
рецензування даного рукопису.

Принципи етики автора наукової публікації

Автор (автори) статті повинен надавати достовірні результати проведених досліджень. Свідоме
подання помилкових або сфальсифікованих даних неприйнятне.

<br><br>
Автор повинен гарантувати, що результати дослідження, викладені в поданому рукопису,
повністю оригінальні. Запозичені дані мають бути оформлені з обов’язковим зазначенням
автора і першоджерела.   Плагіат у будь-яких формах неетичні і неприйнятні.У статті мають
подаватися посилання на роботи, які мали значення при проведенні дослідження.

Автори не повинні надавати до публікації рукопис, що був раніше поданий до іншого видання і
наразі розглядається, а також статтю, вже опубліковану в іншому виданні.

Співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які зробили істотний внесок у проведення
дослідження.  

Якщо автор виявить помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її
опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію.