Динамічний потенціал семантичного інваріанта і його вплив на процеси термінотворення

Автор(и)

  • Ольга Алієва Львівський національний університет імені Івана Франка,

DOI:

https://doi.org/10.24144/2617-3921.2020.18.207-216

Анотація

У пропонованому дослідженні розглянуто феномен семантичного інваріанта термінологічних одиниць як концептуальну систему. Значущими її рисами є складність структури і особливий характер взаємодії рівнів і компонентів. Динамічний потенціал виступає однією з ключових характеристик функціонування інваріанта в різноманітних семантичних полях. Архітектоніці інваріанта притаманна концептуальна складність. Варіабельність парадигматичних відносин в межах структурних груп виявлено як необхідну передумову існування і розвитку терміноодиниць. Усі ці особливості створюють можливість градуального розвитку конотативної насиченості. Високий ступінь лабільності є характерною ознакою всіх семантичних процесів у структурі інваріанта. Семантичний інваріант розглянуто як єдність лінгвістичних і екстралінгвальних аспектів. Складна концептуальна побудова формує потенціал розвитку полісемічного терміна. Досліджуються особливості функціонування терміна в різних видах фахового дискурсу. Аналізуються процеси і характер змін компонентів інваріантної моделі семантичного ядра. Процес формування окремих термінологічних кластерів, семантичних груп і полів повною мірою залежить від визначальних особливостей інваріанта. Реалізація динамічного потенціалу семантичного інваріанта є джерелом функціонування і еволюції як усієї системи мови, так і окремих терміносистем.

Ключові слова: семантичний диференційний компонент, семантична структура, смисл, конотація, полісемія, термінологічна система, концепт.

Посилання

Булгаков С.Н. Философия имени. Париж: 1953. 279 с.

Іващенко В. Л. Фреймове і комунікативне термінознавство в зарубіжній лінгвістиці. Мовознавство. 2013. Вип 1. С. 51–58. 3. Лосев А. Ф. Сочинения: в 9 т. Мысль, 1993. Т.1. 959 с. 4. Australian Andamooka Painted Lady opal mineral collection . URL: https://www.ebay.com.au/itm/ T361-/112975728453 (Last accessed: 11.06.2020). 5. Avatar Wiki/Fandom. URL: https://avatar.fandom.com/wiki/The_Painted_Lady (Last accessed: 07.06.2020). 6. Beauty at a Cost. URL: https://www.mylearning.org/stories/the-painted-lady--tudor-portraits-at-the-ferens/251 (Last accessed: 11.06.2020).

California Architects and Builder News. 1885. April.

Fillmore C.J. Frame semantics. Linguistics in the morning calm: Selected papers from the SICOL-1981. 1982. P.111 – 137. 9. Florensky P. Beyond Vision: Essays on the Perception of Art. London.2002.320 p. 10. Gladiolus carneus (Painted Lady). Gardenia. Creating Gargens. URL: https://www.gardenia.net/plant/gladiolus-carneus (Last accessed: 05.06.2020). 11. Holmes D. The Painted Lady: The art of tattooing the female body. London: Ryland Peters & Small, 2013. 128 p.

Hume R. Word Nerd: Painted Lady. Coast Weekend. 2018. September 5. 13. John E., Taupin B. Sweet painted lady. Album: Goodbye Yellow Brick Road. URL: https://www.songfacts.com/facts/elton-john/ (Last accessed: 05.06.2020). 14. Korfhage M. Drank: Painted Lady Gin. URL: https://www.wweek.com/portland/article-22726. (Last accessed: 11.06.2020).

Lakoff G., Johnsen M. Metaphors we live by. London. 2003. 256 p.

Larson E. Painted Lady house on San Francisco’s «Postcard Row» up for sale. URL: https://www.kron4.com/news/bay-area/ (Last accessed: 12.06.2020). 17. MacLeod C., Alexander J.M. Painted Ladies.Women at the Court of Charles II. London: National Portrait Gallery Company Limited. 2020. 256 p.

Minsky M. A Framework for Representing Knowledge. Psychology of Computer Vision. New York, 1975. P. 211 – 277.

Painted Lady Butterfly Brooch by Vikki Lafford. URL: https://www.cambridgecrafts.co.uk/vicki-lafford/ (Last accessed: 12.06.2020). 20. Painted Lady. https://pixels.com/art/painted+lady (Last accessed: 05.06.2020).

Roberts L. «Millions» of Painted Lady butterflies set to arrive in the UK this summer. The Telegraph. 2019. July 19. URL: https://www.telegraph.co.uk/news/2019/07/18/ (Last accessed: 07.06.2020). 22. Rosch E.H. Human Categorization. Advances in Cross-Cultural Psychology. 1977. Vol. 1. P. 1–72.

Scipioni J. This is what a $ 2.7 million «fixer-upper» looks like in San Francisco. URL:https://www.cnbc.com/2020/01/14/ (Last accessed: 11.06.2020). 24. Staab S., Studer R. Handbook on ontologies. Berlin: Springer-Verlag,2004. 660 p.

Wallace Chan at the Biennale 2012. The Jewellery Editor. URL: http://www.thejewelleryeditor.com/jewellery/article/wallace-chan-at-the-biennale-2012/ (Last accessed: 05.06.2020). 26. Wierzbicka A. Two levels of verbal communication, universal and culture-specifi. Verbal Communication. 2016. P. 447-481

##submission.downloads##