DOI: https://doi.org/10.24144/2617-3921.2019.17.281-292

The lexical approach to EFL teaching: methodological foundations and pedagogical implications

Ірина Андрусяк

Анотація


Анотація. Стаття присвячена дослідженню теоретичного підґрунтя
лексичного підходу до навчання англійської мови як іноземної. Використання
лексичного підходу є своєрідним викликом традиційній дихотомії граматика-
лексика, відповідно до якої мова розглядається як система граматичних
структур та набір ізольованих лексичних одиниць. Лексичний підхід
відноситься до низки альтернативних підходів і методів навчання
англійської мови, яким, як правило, майже не приділяється увага в теорії та
практиці навчання. Цим зумовлена актуальність проведеного дослідження.
Ефективне застосування будь-якого нового підходу, методу, стратегії
залежить від поєднання двох факторів: глибокої теоретичної обізнаності
вчителя з його основами та вміння застосовувати на практиці. Метою цієї
статті є з’ясування суті лексичного підходу в процесі навчання англійської
мови Основна увага приділяється гіпотезі фрази як теоретичному
підґрунтю лексичного підходу та типології лексичних одиниць, розробленої в
межах досліджуваного підходу.


Ключові слова


англійська мова як іноземна; лексичний підхід; гіпотеза фраз; правильність мовлення; плавність мовлення; лексика; лексична одиниця; колокація.

Повний текст:

PDF


ISSN:2617-3921(Print)