Übungen und Aufgaben zur Förderung der Schreibfertigkeiten im DaF-Unterricht

Автор(и)

  • Ольга Гвоздяк
  • Тетяна Свида-Сусіденко

DOI:

https://doi.org/10.24144/2617-3921.2019.17.274-280

Ключові слова:

письмо, німецька мова, вправи, лексика, творче письмо

Анотація

Анотація. У сучасній методиці навчання іноземною мовою виділяють
чотири види мовленнєвої діяльності: говоріння, читання, аудіювання,
письмо. Три перших види визначаються науковцями як об’єкти навчання.
Письмо розглядається тільки як засіб оволодіння мовою.
Тому на практиці в навчальному процесі цьому виду мовленнєвої
діяльності не завжди приділяється належна увага. Писемне мовлення може
бути виражене, на відміну від усного мовлення, якому притаманні як
лінгвістичні так і екстралінгвістичні фактори, лише через лексико-
граматичні засоби. Багатолітній досвід роботи у виші дозволяє нам
констатувати, що для якісного формування у студентів навиків письма
необхідно вдосконалювати у них навички оформлення і змістового
наповнення писемних висловлювань шляхом якісного виконання різного роду
вправ. Виділяємо різні рівні роботи з письмом: словникова робота (лексико-
граматичні вправи), робота з текстом, творче письмо. Навчання письму
будується за принципом поступового зростання труднощів. У результаті
опитування студентів 1 курсу відділення німецької філології ДВНЗ «УжНУ»
було встановлено, що найважчим видом письмової роботи, на думку
студентів є творче письмо, яке поєднує у собі комплекс знань лексики,
граматичних норм, вміння логічно викласти думки тощо. Письмова мова
служить надійним інструментом для розвитку мислення, стимулює говоріння, слухання і читання на іноземній мові.

##submission.downloads##