Didaktische Überlegungen zu den Pressetexten beim Deutscherwerb

Автор(и)

  • Olena Kuschnirtschuk

DOI:

https://doi.org/10.24144/2617-3921.2019.17.265-273

Ключові слова:

публіцистичні тексти, німецька мова, тенденції розвитку мови, лексика.

Анотація

Анотація. Метою наукової статті є визначити роль та значення
роботи з газетними текстами та їх використання у процесі навчання
студентів іноземній мові. У статті розглядається робота з текстами
сучасної актуальної німецької преси як один із найефективніших та
найважливіших аспектів у процесі формування фахових компетенцій з
німецької мови. Робота з публіцистичними текстами дозволяє
прослідкувати найактуальніший стан мови на сучасному етапі її
функціонування, сприяє розумінню тенденцій її розвитку та усвідомленню
важливості такого роду форм навчання, мотивує до навчання, формує
практичні навики володіння мовою і, відповідно, загострює зацікавленість до
навчальних занять з іноземної мови. Водночас аспект роботи з
публіцистичними текстами є одним із найдоступніших джерел розуміння
функціонування сучасної німецької мови і сприяє засвоєнню всіх її аспектів
та видів мовленнєвої діяльності. Публіцистичним текстам належить
важлива роль у процесі розвитку лінгвокультурологічних знань, вони
сприяють розширенню світогляду. Робота з газетними статтями,
насамперед, дає можливість прослідкувати шляхи збагачення лексичного
266
складу мови та сприяє ефективному засвоєнню сучасної актуальної лексики
німецької мови

##submission.downloads##