DOI: https://doi.org/10.24144/2617-3921.2019.17.203-211

Дискурс «розуму» в британському постпостмодерністському романі: між свідомістю й фізіологією тіла

Дмитро Дроздовський

Анотація


Анотація. У статті окреслено дискурс розуму як чинник
постпостмодерністського британського роману. Проаналізовано специфіку
мислення персонажів романів, у яких головні герої наділені особливим
«ресурсом розуму», що дає можливість уникати соціальної напруженості,
конфліктів і бачити світ у єдності біофізичних і соціально-психологічних
процесів і феноменів. Доведено, що в британському літературному
постпостмодернізмі важливе значення відіграє реактуалізація філософських
ідей Геґеля та Дж. Локка. Досліджено, що унікальні розумові здібності
персонажів дають можливість сприймати зовнішню реальність в одивнений
спосіб. Специфіка світосприйняття протагоністів дає підстави говорити
про експлікацію в сучасному британському романному дискурсі філософії
нового гуманізму. Визначено кореляції між простором тілесності та розумом у постпостмодерністському романі 2000-2010-х рр.


Ключові слова


постпостмодернізм; сучасний британський роман; розум; аутизм; мислення; тіло.

Повний текст:

PDF


ISSN:2617-3921(Print)