DOI: https://doi.org/10.24144/2617-3921.2019.17.190-200

Thematic groups representing the concept AGE in Modern English

Оксана Шовак

Анотація


Анотація. Стаття присвячена аналізу мовних одиниць, що
репрезентують концепт AGE в сучасній англійській мові. Актуальність
наукової розвідки зумовлена загальною спрямованістю сучасної лінгвістики
на використання когнітивного підходу до аналізу мовних явищ, а також
необхідністю більш детального та глибокого опису концепту AGE, що є
унікальним фрагментом мовної картини світу. Метою дослідження є
проведення комплексного аналізу мовних одиниць, що репрезентують
концепт AGE в сучасній англійській мові. Концепт AGE представлений
лексико-семантичним полем «вік», яке, у свою чергу, реалізується за
допомогою декількох тематичних груп. Лексичні одиниці, що
використовуються для побудови кожної з тематичних груп, розділені на 2
групи. Перша представлена лексемами і словосполученнями, що висувають
цей віковий період. Друга група складається з одиниць (що належать до
різних мовних рівнів), що вказують на людину цього вікового періоду.


Ключові слова


концепт; вік; мовна картина світу; тематична група; синонім; період.

Повний текст:

PDF


ISSN:2617-3921(Print)