DOI: https://doi.org/10.24144/2617-3921.2019.17.171-181

Лексико-семантична група «Добро» як фрагмент мовної картини світу англійців

Галина Онищак

Анотація


Стаття присвячена дослідженню засобів вербалізації добра
в сучасній англійській мові, яке проводиться за допомогою методики
формалізованого аналізу лексичної семантики на матеріалі суцільного
аналізу лексикографічних джерел. Комплексне дослідження лексико-
семантичної групи «Добро» як фрагмента мовної картини світу англійців
дало змогу виявити суттєві якісні й кількісні характеристики лексичних
одиниць на позначення добра та їхні семантичні особливості.


Ключові слова


вербалізація; формалізований аналіз; лексико- семантична група; фрагмент мовної картини світу; лексична одиниця; якісні й кількісні характеристики.

Повний текст:

PDF


ISSN:2617-3921(Print)