DOI: https://doi.org/10.24144/2617-3921.2019.17.154-160

Концепт: у пошуках алгоритму аналізу

Сніжана Голик Сніжана Голик

Анотація


У статті представлено результати систематизації
методів дослідження концепту у сучасній лінгвістиці, описано дослідницькі
прийоми та процедури концептуального аналізу. Актуальність таких студій
зумовлена як важливістю вивчення концептів, багатовимірних утворень зі
складною структурою, так і розбіжностями у тлумаченні сутності самого
концептуального аналізу. У сучасних мовознавчих розвідках представлено
кілька напрямів аналізу, які відрізняються своєю методологічною основою.
Зроблено висновок про те, що вибір методів для дослідження концепту
залежить від мети та завдань, які ставить перед собою дослідник. Такий
підхід сприятиме всебічному опису змісту та структури концепту.


Ключові слова


концепт; структура концепту; концептуальний аналіз; методологія; методи дослідження.

Повний текст:

PDF


ISSN:2617-3921(Print)