DOI: https://doi.org/10.24144/2617-3921.2019.17.121-130

Cognitive approach to revealing ethnocultural peculiarities of the linguistic world-image

Наталія Сливка, Людмила Богдан

Анотація


У статті йдеться про етнокультурні особливості мовної
картини світу з точки зору когнітивної лінгвістики. В інтерпретативному
процесі систему вербальних і граматичних значень співвідносять із
етнокультурною компетенцією носіїв мови. Відображений у мові спосіб
концептуалізації світу частково універсальний і частково специфічний. На
основі зіставного аналізу розглянуто й описано деякі словосполучення,
фразеологізми, граматичні поняття (на матеріалі української та
англійської мов). Звертається увага на когнітивну оцінку описаних
фрагментів даних мовних картин світу.


Ключові слова


етнокультурна компетенція; когнітивна здатність; семантична сумісність слова; дескриптивна ситуація; когнітивна модель; концептуальне наповнення.

Повний текст:

PDF


ISSN:2617-3921(Print)