DOI: https://doi.org/10.24144/2617-3921.2019.17.95-103

Система концептуальних домінант ідіодискурсу Ф.С. Фіцджеральда

Анатолій Приходько, Ірина Ходос

Анотація


Роботу присвячено комплексному вивченню ідіодискурсу
Ф.С. Фіцджеральда у когнітивно-комунікативній парадигмі знання. З цією
метою на основі відповідної методики було визначено роль і місце цього
ідіодискурсу всоціокультурі США першої половини ХХ ст., змодельовано
його концептосистему і запропоновано комунікативно-функційне
осмислення його текстового континууму. У концептосистемі ІдФ
реконструйовано концептуальні одиниці різного ієрархічного (макроконцепти
ВТРАЧЕНЕ ПОКОЛІННЯ , АМЕРИКАНСЬКА МРІЯ , ВІДЧУДЖЕННЯ , ДЖАЗОВІСТЬ ) і
ціннісного (гіперконцепти СУСПІЛЬСТВО , МАТЕРІАЛЬНЕ , МУЗИКА та ін.), статусу,
96
а також їхні низхідні репрезентанти з наголосом на шляхах і способах їхньої
мовної об’єктивації в художньому просторі.


Ключові слова


ідіодискурс; когнітивно-дискурсивна парадигма; концепт; концептосистема; концептуальна домінанта; гіперконцепт; гіпоконцепт

Повний текст:

PDF


ISSN:2617-3921(Print)