DOI: https://doi.org/10.24144/2617-3921.2019.17.25-33

Some issues of English medical terminography in the context of English globalization

Olena Gordiyenko

Анотація


Анотація. У дослідженні запропоновано перелік найважливіших
проблем медичної термінографії, а саме, труднощі в ідентифікації термінів,
багатозначність і синонімія, велика кількість абревіатур, швидке
розширення термінологічного поля медицини. Використаний підхід полягає в
аналізі визначення англійських медичних термінів у медичних словниках, які
широко використовуються в Україні. Вивчення теоретичної літератури та
результати емпіричного дослідження показують, що такі аспекти, як
адекватність (відповідність значення терміна сучасним науковим знанням);
точність (звукова і семантична точність без дублетів в
мікротерміносистемі); однозначність (уніфікована структурно-семантична
модель); уніфікація термінів повинні бути центральними у вдосконаленні
лексикографічної практики у сфері медичної термінографії. Визначення
медичних термінів потребує уточнення в теоретичній та клінічній медицини
на рівні макро-, мікро- та субмікросистем. Робота робить спробу виявити
ці критичні питання з акцентом на проблемі синонімії. Для того, щоб
продемонструвати стан справ у цій галузі, ми аналізували словникові
статті, в яких визначаються терміни, що містять синонімічний ряд
«пошкодження»: розлад, порушення, ураження, ушкодження, травма. Ці та
інші питання є очевидними для укладачів словників. У спробах їх вирішення
лексикографи вдаються до включення виразів з ключовими термінами.
Необхідно розробити нові стратегії укладання словників для медичної
термінографії для ефективної комунікації англійською мовою. Деякі
стратегії можуть базуватися на складній теорії динамічних систем.
Медична термінографія в сукупності має розглядатися, як складна
динамічна система, що розвивається в контексті глобальних процесів у
галузі медицини і відповідно до лінгвістичної теорії.


Ключові слова


англомовна медична термінологія; медична спільнота; медичні довідники; словники; терміносистема; синонімія; семантичний аналіз.

Повний текст:

PDF


ISSN:2617-3921(Print)